Social:

RSS:

Vatikánský Rozhlas

Hlas papeže a církve v dialogu se svétem

ostatní jazyky:

CESKÁ SEKCE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU

 

Stránky české sekce Vatikánského rozhlasu jsou vzhledem k odlišné době jejich vzniku a struktuře dočasně umístěny na adrese
www.radiovaticana.cz

+
VATIKÁNSKÝ ROZHLAS

Vatikánský rozhlas je rozhlasovou stanicí Svatého stolce. Představuje nástroj evangelizace ve službě Petrova nástupce. Sídlí ve Vatikánu. Jeho nejdůležitějším úkolem je svobodné, věrohodné, spolehlivé a účinné hlásání křesťanského poselství. Na první místo klade aktivity Svatého otce a Svatého stolce obecně. Vatikánský rozhlas usiluje také o propojení srdce katolického života, jímž Vatikán je, se zeměmi celého světa. Každodenní dialog s posluchači pěti kontinentů zprostředkovává především 40 jazykových programů, jejichž 200 novinářů 61 národností nabízí všem, věřícím i nevěřícím, jak pohled církve na aktuální témata, tak úvahy nad důležitými otázkami dnešní doby. Jednotlivá jazyková vysílání dále doplňují liturgické pořady, křesťanské zpravodajství, hudební programy, speciální přenosy liturgických slavností či papežských audiencí. Velký prostor je věnován rozmanité činnosti Svatého otce, jeho apoštolským cestám a dalším aktivitám. Vedením Vatikánského rozhlasu jsou od počátku pověřeni členové Tovaryšstva Ježíšova - jezuitského řádu.

+
HISTORIE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU

Zřízením Vatikánského rozhlasu pověřil papež Pius XI. v roce 1929 Guglielma Marconiho, vynálezce bezdrátového vysílání. První vysílání bylo zahájeno 12. února 1931 radioposelstvím papeže Pia XI. V prvním období vysílal Vatikánský rozhlas pouze latinsky, postupně přibývaly i další jazykové sekce.

+
ZALOŽENÍ CESKÉ SEKCE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU

První vysílání, určené pro celé Československo, se uskutečnilo na žádost arcibiskupa Josefa Berana 22. dubna 1947. Od 24. prosince 1947 byly pro Československo vyhrazeny tři pravidelné pořady týdně. V březnu roku 1948 bylo zahájeno každodenní pravidelné vysílání a o rok později mohli posluchači každý den slyšet dva patnáctiminutové pořady, jeden v češtině a druhý ve slovenštině. V listopadu 1949 pak vznikly dvě samostatné jazykové sekce, které připravovaly a dodnes připravují na sobě nezávislá vysílání. Vysílání české sekce Vatikánského rozhlasu, podobně jako mnoha dalších sekcí zemí střední a východní Evropy, mělo velký význam především v době vlády komunismu. Představovalo tehdy téměř jediný zdroj informací o dění ve světové církvi a katolickým křesťanům umožňovalo pocítit sounáležitost s křesťany na celém světě.

+
REDAKCE CESKÉHO VYSÍLÁNÍ

Vysílání české sekce Vatikánského rozhlasu bylo posledních třicet let spjato se jménem jejího ředitele, P. Josefa Kolácka SJ. Od roku 2006 je v čele redakce P. Milan Glaser SJ. Česká redakce, ve které pracují na plný úvazek ještě další dvě osoby, Johana Bronková a Jana Gruberová, spolupracuje s dopisovateli z misií, z České republiky i dalších evropských státu. Je v kontaktu s Tiskovým střediskem České biskupské konference, s mluvčími jednotlivých biskupství, s duchovními osobnostmi, s tiskovým oddělením Sdružení Česká katolická charita, s odborníky nejrůznějších oblastí apod. Rozvíjí spolupráci s Radiem Proglas, které vysílá její programy, a s několika českými křesťanskými servery. Vlastní stránky české sekce najdete na adrese: www.radiovaticana.cz.

+
PROGRAMY

Česká sekce Vatikánského rozhlasu si za dobu své činnosti vytvořila poměrně stálou strukturu některých pořadů. Jejím hlavním úkolem je aktuální zpravodajství z Vatikánu a z prostředí světové církve, s důrazem na aktivity a učení Svatého Otce. První část zpravodajského pořadu je vyhrazena programu papeže a významným událostem z činnosti jednotlivých úřadů Svatého stolce. Druhá část je věnována událostem života církve v celém světě, a výjimečně jen důležitým informacím z domova. Zpravodajství je doplněno komentáři, sloupky, recenzemi, představováním oficiálních dokumentů a stanovisek Svatého stolce, a dále rozhovory s osobnostmi církevního, politického a společenského života. Slovo dostávají také poutníci, kteří Věčné město navštíví. Středeční relace je věnována generální audienci Petrova nástupce, nedělní pak jeho promluvě před modlitbou "Anděl Páně" a komentáři "Církev a svět."

+
VYSÍLÁNÍ

Ceský porad vysíláme každý den vecer v 19:30 hod. na stredních vlnách 1530 a 1467 kHz a na krátkých vlnách 4005, 5885 a 7250 kHz. Vecerní porad opakujeme vždy následující den ráno v 5:10 hod. na stredních vlnách 1530 kHz a na krátkých vlnách 4005 a 5885 kHz. Ceské vysílání Vatikánského rozhlasu opakuje též každý den Radio Proglas. Ve všední dny v 8:45 hod. (repríza poradu z predchozího dne) a ve 20:45 hod. V sobotu a v nedeli pak v 7:00 hod. ráno a vecerní vysílání zacíná již ve 20:15 hod. Nejaktuálnejší ceský porad si je možné také poslechnout na internetové adrese www.radiovaticana.va/demand.htm.


KONTAKTY

Adresa:
VATICAN RADIO
PALAZZO PIO
PIAZZA PIA 3
00120 CITTA' DEL VATICANO

tel. 0039-06-698.83.764
fax 0039-06-698.84.565

e-mail: ceco@vatiradio.va